Giá Sửa Máy Giặt

Giá Sửa Máy Giặt

Giá Sửa Máy Giặt

BKHC xin gửi đến quý khách hàng báo giá sửa máy giặt

 

TT Nội dung Quy cách /Ghi chú Đơn vị Số lượng  

Thành tiền

1 Sửa mạch máy giặt) Cửa trên / máy thường no inverter cái 1 350.000 > 600.000
    Cửa trên / Inverter cái 1 750.000 >1.200.000
    Cửa Ngang / máy thường no inverter cái 1 650.000 > 1.100.000
    Cửa ngang / inverter cái 1 850.000 > 2.000.000
2 Bảo dưỡng máy giặt Cửa trên / máy thường no inverter cái 1 250.000
    Cửa trên / Inverter cái 1 350.000
    Cửa Ngang / máy thường no inverter cái 1 650.000
    Cửa ngang / inverter cái 1 800.000
3 Thay bi zoăng   Bộ 1 1.000.000
4 Thay ống cấp nước   cái 1 200.000
5 Thay ống thoát nước   cái 1 80.000
6 Phao áp lực   Cái 1 550.000
7 Van cấp nước   Cái   350.000

 

Lưu ý:
  • Báo giá trên  chỉ mang tính chất tương đối vì các hãng linh kiện sẽ có đơn giá khác nhau , khi kỹ thuật đến kiểm tra và sẽ báo giá cụ thể
  • Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT
  • Bảo hành: 12 tháng cho linh kiện vật tư.

About the author

Tiến Du nguyễn editor

Leave a Reply